D5:218

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

    Karshult
1.Cronohemman
2 Vtsäde i Norregerdet   4 tunnor
3 Vtsäde i Södregerdet   7 tunnor
4 Vtsäde i Siölyckan   1 tunna
5 Jgenlagd åker   3/4 tunnor
6 Hårdwalz engh   25 lass höö
    Siöhagen engh till   12 lass höö
8 Een vtengh serdeles skatlagd
    till          8 lass höö

Flere des tilliggande vthiorder
kunna jntet finnas jgen.

Nödtorftigh skogh vthmark och
fiskewatn.

(Karttext:)   

Hårdwalz engh

Ööriord

Leerblandat jord

Bornen Lacus

Scala Ulnarum.