D5:219

(Rubrik:)

Motala sochn.

(Text inom ram:)

   Engesby
1 Cronohemman
2 Vthsäde   12 tunnor
3 Vthsäde   13 tunnor
4 Engh         30 lass.
    Nödtorftigh skogh och vtmark.
5 Mårten Hemmingsons engh
    till      6 lass.
6 Een frels engh jbidem till   8 lass.
7 Prestens engh i Motala till   5 lass.
8 Zäters engh till    4 lass.

(Karttext:)

Suartmylla

Suartmylla

Skenewalz engh

Skenewalz engh

Skenewalz engh

Skenewalz engh

Skenewalz engh

Scala Ulnarum

(Text skriven i efterhand:)

författad år 1637 af Joh: Larsson Groth