D5:220-221

(Rubrik:)

Aske häradh Motala sochn.

(Text inom ram:)

Hundsbergh
1 Cronohemman
2 Vthsäde      4 tunnor
3 Vthsäde      4 tunnor
4 Engh der vthi går itt Cronohemman lijka
    i skifte medh honom, Bondebacka benämnd
    Huar får höö till      20 lass
    Skogen mästadels afhuggen

    Smesby
5 Cronohemman
6 Vthsäde   5 tunnor
7 Vthsäde   5 tunnor
8 Engh till   30 lass höö
9 Prestens engh i Motala till 3 lass höö
10 Jtt Torp rentar   1 lisspund smör
11 Engh till samma torp till 12 lass
12 Vthsäde   3/4 tunna

(Karttext:)

Här tagha Askarebys ägor wid

Här taga Illersiö ägor wid

Smedzby eng

Illersiön Lacus

Måsse

Skenewalz engh

Scala Ulnarum.