D5:223

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

Bondebacka
1 Cronohemman
2 Vtsäde   2 tunnor
3 Vtsäde   4 tunnor
4 Vthsäde   4 tunnor
5 Engh         8 lass höö
    en vthengh i Hundzbergz engen til 12 lass höö
    fins igen folio 220.

(Karttext:)

Jlack fniugwalz engh full med granskogh

Ööriord

Sandiord

Scala Ulnarum.