D5:224-225


(Rubrik, folio 224:)

Aske härad

(Text inom ram, folio 224:)

    Torvezäter
1 Cronohemman
2 Vtsäde   3 tunnor
3 Vtsäde   2 ½ tunna
4 Engh till   8 lass höö
    Nödtorftigh skogh och vthmark

    Dyzäter
5 Cronohemman
6 Vthsäde   1 ½ tunna
7 Engh        12 lass.
    Nödtorftigh skogh och vthmark.

8 Kopekietten
    Ähr på1 Mara skattegårdz ägor belägen
    och fins jntit i Jordebooken.
9 Vthsäde    2 3/4 tunna
12 Engh till      16 lass
10 Een engh lycka till /een/ Cronogård i Biskops
    Motala dher Enkan ähr boandes.
    till                  8 lass
11 Een engh som lyder till Kyrkan j..?
    Motala och gifz ther före åhrligen
    een kanna wijn       2 lass höö

(Karttext:)

Måsse

Måsse


(Rubrik, folio 225:)

Motala Sochn

(Text inom ram, folio 225:)

    Brundzwijk
13 Cronohemman
14 Vthsäde      2 ½ tunna
15 Vthsäde      1 ½ tunna
16 Vthsäde      1 tunna
17 Engh            12 lass

    Bråstorp
18 Cronohemman
19 Vthsäde    1 ½ tunna
20 Vtsäde      1 tunna
21 Engh till     16 lass

(Text på kartan, folio 225:)

Bråstorp

Scala Ulnarum.
1 pa ms