D5:226

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

    Ofwerby
1 Cronohemman
2 Vthsäde   2 tunnor
3 Vthsäde   4 tunnor
4 Vthsäde   3 tunnor
5 Engh till   20 lass
    Nödtorftigh skogh och vyhmark.


(Karttext:)

Sank kier engh medh mycken skogh

Scala Ulnarum.


(Skrivet i efterhand:)

författad år 1636 af Joh: Larsson Groth