D5:227

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

    Biörka
1 Cronohemman
2 Vthsäde         4 ½ tunna
3 Vthsäde         4 ½ tunna
4 Engh till         60 lass
5 Een quarn som går höst och wåre
    God lägenheet med skogh vth-
    mark och fiskewatn

6 Börketorp
7 Vthsäde   1 ½ tunna
8 Engh till   20 lass
    Ähr belägit på Börka
    ägor och intet skatlagit
    Vthan Mårten Hemming
    son hafwer dhet vnder
    gården. Dock ähr dhet
    jtt gammalt torpestelle.

(Karttext:)

Dymåsse

Scala Ulnarum