D5:235

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

    Kiersby
1 Cronehemman   1
    Kiöp till skattehemman
2 Vthsäde   5 ½ tunna
3 Vthsäde   4 ½ tunna
4 Engh till   50 lass
5 Sågequarn
6 Een hammersmedia
    Nödtorftigh skogh vthmark och
    fiskewatn.

(Karttext:)

Wetter Lacus

Scala Ulnarum.