D5:236-237

(Rubrik:)

Aske häradh   Motala sochn

(Text inom ram:)

    Diurkella
1 Cronohemman   1
2 Vthsäde   4 ½ tunnor
3 Vthsäde   4 ½ tunnor
4 Engh   40 sommarlas höö

    Jbidem
5 Cronohemman   ½
    Vthsäde1     2 tunnor
    Vthsäde      2 tunnor
    Engh      16 lass höö

    Jbidem
6 Cronohemman
    Vthsäde   1 ½ tunnor
    Vthsäde   1 ½ tunnor
    Engh      14 lass höö

    Jbidem
    Vthiorder
7 Vthsäde   1 tunna
8 Vthsäde   ½ tunna

    Jbidem
9 Frelsehemman NB Herr Lars Sparris
    Vthsäde   5 tunnor
    Vthsäde   5 tunnor
    Engh   45 lass höö

    Jbidem
10 Frelsehemman   1.
    Vthsäde   4 ½ tunnor
    Vthsäde   4 ½
    Engh til höö   lass   40 styck

    Jbidem
11 Frelsehemman   1
    Förmedlat 3/4 i alle owisse perselar
    Vthsäde   1 ½ tunnor
    Vthsäde   1 ½ tunnor
    Engh   16 lass höö.

    Jbidem
12 Frelsehemman
    Vthsäde
    Vthsäde
    Engh
    Nödtorftigh skogh vthmark
    och fiske watn fins till hele
    byen.

(Karttext:)

Måsse

Måsse

Måse

Måsse

Wetter Lacus

Scala Ulnarum.


1 Vthsade ms