D5:238

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

    Ödesby
1 Cronohemman
2 Vthsäde     4 tunna
3 Vthsäde    3 tunna
4 Vthsäde    1 tunna
5  Engh till    12 lass
    Nödtorftigh skogh och vthmark.

    Bastebergh
6 Cronohemman
7 Vthsäde    2 1/4 tunna
8 Vthsäde    1 ½ tunna
    Jngen Engh vten han kan få berga sig någet1 höö
    bort i skogen som måssar ährer
    Nödtorftig skog och vthmark.

(Karttext:)

Öriord

Öriord

Ödesby

Öriord

(Nedre kartbilden:)

Öriord

Basteberg

Öriord

Scala Ulnarum.

1 naget  ms