D5:239

(Rubrik:)

Motala sochn

(Text inom ram:)

    Lilla Hals
1 Cronohemman
2 Vthsäde   2 tunnor
3 Vthsäde   2 tunnor
4 Engh till    20 lass
    Nödtorftigh skogh vthmark
    och fiskewatn
   
    Stora Hals
5 Cronomhemman
6 Vthsäde   4 ½ tunna
7 Vthsäde   4 tunnor
8 Engh till   30 lass
    Nödtorftigh skogh vthmark och
    fiskewatn

(Karttext:)

Wetter Lacus

Wetter Lacus

Scala Ulnarum