D5:24-25(Text inom ram:)

1.      Fogelstatorp
Vthsäde til huardera gierdet 1 ¼ tunneland ör och sandiord.
Wed Fogelstatorp fins en en[1] skatte vthiord til skattegården i Fogelsta noterat med A.
på henne kan sås 2 tunnor i hwardera gierdet Eng til 6 lass höö.
Jbidem en frelse vthiord noterat med B, och kan såss åhrligen 2 tunneland Eng til
6 lass höö.
Jbidem en cronovthiord noterat med C. och kan åhrligen såås på henne 1 tunna.
Eng till 3 lass höö. och ähr intit skattlagd. Brukas in med den ene cronogården i Fogel-
stad.

(Karttext:)

Skattegårdens åker och eng i Fogelsta.

Här tager Sundz ägor wid

Vthi denne eng skifta alla 3 vthiorder-
na hwar effter sin cuota

Fogelstatorp
Godh hård waldz engh

författad år 1735 af Joh. L. Groth[2][1] en står två gånger

[2] Troligen infogat i efterhand, eftersom det är 100 år feldaterat