D5:240-241

(Rubrik:)

Aske häradh       Motala sochn

(Text inom ram:)

    Lindenäs
1 Cronohemman
2 Vthsäde i Södre gerdet   13 tunnor
3 Vthsäde i Norre gerdet    6 ½ tunna
4 Ladelyckan vthsäde   2 tunnor
5 Humblegårdzlyckan vthsäde   2 ½ tunna
6 Vthsäde i Mellanlyckan   2 1/4 tunna
7 Vthsäde i Skogzlyckan   3 ½ tunna
8 Frebergeengan   16 lass
9 Store Hagen engh till   20 lass
10 Näsit engh till   16 lass
11 Atteby engan till   30 lass
12 Jntakan engh till   12 lass
13 Myr engan till 16 lass

    Nödtorftigh skogh vthmark och fiskewatn
    En eng fins igen   folio 219

14 Kåpertorpet
15 Vthsäde   3 tunnor
16 Vthsäde    1 ½ tunn
    Engh till    16 lass

(Karttext:)

Öör och saniord

Wetter lacus

(Text tillkommen i efterhand:)

författad år 1637 af
Joh. Larsson Groth