D5:242

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

    Wesgiöteby
1 Cronohemman
2 Vthsäde   1 ½ tunna
3 Engh till   12 lass

    Zäter
4 Cronohemman
5 Vthsäde   9 tunnor
6 Vthsäde   11 tunnor
7 Engh till   40 lass
    God lägenheet medh skogh och
    vthmark.

    En eng fins igen folio 219.
    Hö 8 till   4 lass