D5:247

(Rubrik:)

Askehäradh. Nykyrke Sochn

(Text inom ram:)

1 Kyrkesteen. Prästestompnen.
2 Wästregärdet. Vtsädhe      7 tunnor
3 Södre gärdet. Vtsädhe      7 tunnor
    Sandiordh i Wästregärdet, i Södhre gärdet, sandblan-
    dat swartmylla
4 Fnuggwalldz och skenwalldz engh full medh skogh
    Till   50 lass höö
5 En beeteshaghe.
    Nödtorfftigh swedie och tarfueskogh fyns till
    heemmanet.

(Text på kartbilden:)

Scala Ulnarum.