D5:251

(Rubrik:)

Nykyrke sochn.

(Text inom ram:)

1 Åsanby  
    Cronohemman   1.
2 Det ena åhrs vtsädhe   4 tunnor
3 Det andra åhrs vtsädhe   4 tunnor
4 Een lyckia vptagen af engen.
    der på såås   1 1/4 tunna
5 Humblegårdh.
6 Starrbotns engh full medh bergh skogh
    och backar till 40 lass höö.
7 Een sanck karengh1 medh tiock skog
    till 10 lass höö.2
     Nödtorfftigh skogh och vtmark.

8 Bällebergh.
    Cronoheeman   1.
9 Det ena åhrs vtsädhe   3 tunnor
10 Det andra åhrs vtsädhe 3 ½ tunna
    Sandiordh.
11 Ellack sanck moss och kärängh till
                   15 lass höö.
12 Skillnaden emellan Åssanby och
    Bällebergh
13 Een lijten siöö.
    Nödtorfftigh skogh och vtmartk.

(Karttext:)

Beteshaga

Scala Ulnarum.
1 troligen kärengh
2 hoo ms