D5:252

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

1 Paleby
    Cronoheeman   1/4
2 Det ena åhrs vtsädhe   1 ½ tunna
3 Det andra åhrs vtsädhe   3 ½ tunna
    ör och sandiordh.
4 Skeenwalldz medh bergh och skogh till 20 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark.

5 Tackebodh.
    Cronoheemman   1/4
6 Norregärdet vtsädhe   1 tunna
7 Södregärdet1 vtsädhe   1 1/4 tunna
8 Engh full medh stenbackar till 15 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark.

1 Södregardet ms