D5:254

(Rubrik:)

Aske häradh

(Text inom ram:)

1 Quarnekullen
    Cronoheeman
2 Åhrligit vtsädhe   11/4? tunna
3 Hårdhwalldz engh till 10 lass höö
    Någon lägeheet1 medh skog
    och vthmark.
    Ähr intitt skattlagdt.

4 Stockengen
    Cronoheeman 1/8
5 Åhrligit vtsädhe   ½ tunna
6 Stenigh hårdwalldz en2 till
          10 lass höö
7 Sanck starrbotns engh till
          5 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och vth-
    mark.

8 Jshullt.
    Cronoheeman 1/8
9 Åhrligit vthsädhe 1 ½ tunna
10 Stenigh hårdhwalldz engh
    till 20 lass höö.


Scala Ulnarum.


1 Skall vara lägenheet
2 Skall vara
eng