D5:256

(Rubrik:)

Aske häradh

1 Tubbetorph.
    Cronoheeman   1/4
2 Åhrligit vthsädhe1   1 ½ tunna
3 Medellmätigh hårdwalldz engh
    till       14 lass höö.
4 Sanck kärengh medh tiock skogh
    till         8 lass höö.
    Någon lägenheet medh vthmark.

5 Klastorph.
    Cronoheeman 1/4
6 Åhrligit vthsädhe   2 tunnor
    öriordh och stenigh åker.
7 Hårdwalldz engh till 16 lass höö.
8 Een betees hage.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark.

(Karttext:)

Scala Ulnarum.1 vthsådhe ms