D5:257

(Rubrik:)

Nykyrke sochn

(Text inom ram:)

9 Rydh
    Cronoheeman   1
10 Det ena åhrs vtsädhe    4 ½ tunna
11 Det andra åhrs vtsäde   4 ½ tunna
    Skarp ör och sandiordh.
12 Sanck kärengh till 20
    lass höö. Dock kan denna
    engh intitt bergas vtan
    nähr torrkåhr ähr.
    Godh lägenheet medh
    skogh och vthmark.

13 Ellfwebrenna.
    Cronoheman   1/4
14 Åhrligit vtsädhe   1 ½ tunna
15 Skeenwalldz engh full
    medh stenar och småskogh till   
                30 lass höö.
    Swedieskogen mästedeels
    vthhuggen.