D5:259

(Text inom ram:)

1 Borrebool. Cronehemman   1.  
 Vthsäde till Södre gierdet 6 ½ tunnor
 Sås i Norregierdet   6 tunnor
 Engh till 16 lass höö.
 Nödtorftig skog till timmer
 
gårdefångh och swediefall.
 flere lägenheeter fins til Borre
 bool intit

 En  vthiord fins i Medwij hwilken
brukas in med Medwij ägor, och
ingen weet hwar hon ähr belägen
eij eller vthtagas eller synas kan
för än Reuisionen hållandes
warder, effter det Medwij ähr2
her Casmijr Gyllenstiernas säte-
gårdh.
2 Medwij Sätegård.

(Karttext:)

Sandiord

Saniord

Hårdwaldz eng

Kiärr1 Ev. tijmmer
2 ahr ms