D5:260-261

(Rubrik:)

Askehäradh      Nykyrke sochn.

(Text inom ram:)

1 Jerskalleby.
    Cronoheeman   1
2 Det eena åhrs vthsädhe   4 tunnor
3 Det andra åhrs vthsädhe   4 tunnor
    Ör och sandiordh.
4 Engh full medh skogh till 20 lass höö.
5 Een sanckengh till 8 lass höö.
6 Humblegårdh.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark.

7 Dansby
    Cronoheman   1.
8 Det ena åhrs vtsädhe   4 ½ tunna
9 Det andra åhrs vtsädhe 4 ½ tunna
    Sandeiordh
10 Slätt hårdhwalldz engh till 20 lass höö.
11 Engh full medh skogh till 10 lass höö.
12 Humblegårdh.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark fins till
    heemmanet.

(Karttext:)

Scala Ulnarum