D5:262

(Rubrik:)

Askehäradh

(Text inom ram:)

1 Hullt
    Cronoheeman   ½
2 Det eena åhrs vthsädhe    2½ tunna
3 Det andra åhrs vtsädhe   2 ½ tunna
    Myckit stenigh åker och sandiordh
4 Engh full medh skogh och backar
    till 30 lass höö.
5 Humblegårdh.
    Nödtorfftigh skogh och vthmark.

(Karttext:)

Scala Ulnarum.