D5:263

(Rubrik:)

Nykyrke sochn

(Text inom ram:)

1 Eskebergha
    Cronoheeman   1
2 Norregärdet vtsädhe   4 ½ tunna
3 Södregärdet vthsähe   2 ½ tunna
4 Wästregärdet1 vtsädhe   1 ½ tunna
    sandblandat iordh.
5 Hårdhwalldzeng tigh2 20 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och vtmark.

6. Reesdalen
    Cronoheeman
7 Det ena åhrs vtsädhe   1 tunna
8 Det andra åhrs vtsädhe   1 tunna
9 Hårdhwalldz engh medh
    skogh och backar till
             16 lass höö.
    Nödtorfftigh skogh och
    vtmark.

10 Öfre Lijdh   1
    Cronoheeman
11 Norregärdet
    Vtsädhe   2 tunnor
12 Södregärdet
    Vtsädhe   2 tunnor
13 Hårdhwalldz
    engh medh tiock
    skogh till 20 lass höö.
    Swedieskogen mä-
    stedeells vthuggen.

(Karttext:)

Scala Ulnarum

(Skrivet i efterhand:)

Östergötland, Aska Härad-Johannes Laurenz Grot1 Wästregardet ms
2 Fel för
till?