D5:275

(Rubrik:)

Aske härad Chrisberga sochn.

(Text inom ram:)

1 Kaalsby Cronohemman
   
Hafwer i byeskifte   16 alnar
2 Östregierdet. Vthsäde   5 1/8 ? tunna
3 Westregierdet. Vthsäde 5 1/4 ?? tunnor
5 Engh till lass höö   30
    Nödtorftig skog til timmer
    Swediefal stör och gårde
    fångh.
    God lägenheet med fiskerij
    och en liten bäckecwarn
    som kan gå höst och wår.

4 Cronohemman   ½

    Hafwer i byeskifte 8 alnar
    breed åker.
    Vtsäde i Östregierdet   2 3/4 tunnor
    andra åhrs vthsäde i
    Wästre giärdet   2 3/4 tunnor
    Nödtorftig skog vthmark
    och fiskewatn nogh.
5 Eng til   15 las höö
6 Måsse eller sanck starwaldz
    eng

(Karttext:)

Skeenwaldz eng

Sandiord

Sand iord

Dungiord

Salsteren Lacus

Wensteren Lacus.

Scala Ulnarum