D5:276-277

(Rubrik:)

Aske härad      Crisberga sochn

(Text inom ram:)

1 Herseby Cronehemman   1.
    Kiöpt till skattehenman af bonden
    som der på boor.
2 Östregiärdet vthsäde   4 ½ tunnor
3 Wästregierdet det andra åhrs vthsäde4 ½  tunnor
4 Medelmåtig hårdwaldz eng til   30 las höö

    Skog til timmer, stör och gårde
    fång, och ingen til swediefall.
    Nödtorftigt fiskewatn i Bornen
    siöen

5 Kulla Skattehemman   1.
6 Östregierdet vthsäde   8 tunnor
7 Wästregierdet vthsäde   6 3/4 tunnor
8 Hårdwaldz engh till   40 las höö
    Nödtorftig skog och vthmarck,
    och god lägenheet med fiske
    watn i Bornensiöen.

9 Skrukorp. Cronehemman
10 Östregierdet vthsäde   7 tunnor
11 Westregierdet vthsäde   7 tunnor
12 Skeenwaldz eng till 40 las höö
    Nödtorftig skog til timmer
    stöör och gårdefång och någen
    swediefals skog.
    god lägenheet med fiske
    watn i Boornen siöen
13 En Betes hage

(Karttext:)

Leer iord

ler iord

Här tager Store Bergz egor wid.

Bornen Lacus

Schala Ulnarum


1 vthsade ms