D5:278-279

(Rubrik:)

Askehärad      Chrisberga sochn.

(Text inom ram:)

1 Cwarnegården.
    Cronehemman   1/4
2 Cwarnan
3 Det ena åhrs vthsäde   1 tunna
4 Det andra åhrs vthsäde   1 tunna
5 Eng til 1 14 las höö
6 En måsse som kan bar
    gas1 när tork åhr ähre.
    Jbidem en vthiord Säl
    dekullen benämbd
    brukas in med gårdsens
    ägor.

7 Kåpertorp
    Cronehemman 1/4
8 Westregierdet
9 Östregierdet
    Åhrligit vtsäde   3/4 tunna
10 Eng till    5 las höö

11 Hollestorp
    Cronehemman   1.
12 Norregierdet vthsäde   4 tunnor
13 Södregierdet   3 tunnor
14 Engh till    30 las höö
    Någen skog.

(Karttext:)

Häradz becken     Skilnan emellan Aske härad och Bobergz häradher

Skeenwaldz eng.

Scala ulnarum1 Eg. bärgas