D5:28-29

 

(Rubrik:)

Kiälfuesteens sochn. Grefsta.
Cronehemman                      1.
Frelsehemman                      2.
Erickztorp cronehemman

(Text inom ram:)

1. Grefsta Cronehemman      -1. Ränter 10 tunnor korn i afra. Hafwer i byemål 18 alna
bred åker Vthsäde i Wästergierdet 15 tunneland. Vthsäde i Östergierdet 9 tunneland.
Eng till 20 lass höö nödtorftig vthmarck, och någen skog til brensle och gårdefångh.

2. Jbidem Frelsehemman      -1. Hafwer i byeskifte 8 alna bred åker.
Vthsäde i Wästergierdet 7. tunneland. I Östergierdet 4 tunneland. Engh till 11 lass hö.

3. Jbidem  Frelsehemman     -1. Hafwer i byeskifte 12 alna bred åker.
Vthsäde i Wästergierdet[1] 11 tunneland. I Östergierdet 6 tunneland. Eng til 18 lass hö
Nödtorfftigh vthmarck och någen skog til brensle och gårdefång.
Grefsta wreeter numero. 4. 5. 6.

7  Erickstorp Cronehemman      -¼.  Rentar 3 tunner i afra. Hafwer särskilde ägor
Vthsäde Norre gierdet  -2 ¼ tunneland. I Södergierdet 3 tunneland.
Eng til 10 lass höö.

8  Flygarehemet. Cronetorp rentar 5 skålpund smör Vthsäde ett gierde det åhrligen
såås 2 tunneland. Eng vthi gierdet till 3 lass höö flere lägenheeter fins
der til intit.

(Karttext, sid 28:)

Eng

Eng

Sandiord

Grefstad


Engh
Ekeberg[2]

God hårdwalds enghz

Ekeberg Frelsehemman       -½
Vthsäde i Norregierdet         3 tunnor
Vthsäde i Södregierdet 3 ¼ tunnor
Eng til 16 lass höö.

(Karttext, sid 29:)

Sanck starwaldz eng

Hårdwaldz eng

Leriord

Erichztorp

leer och sand iord

Hård waldz eng

Flygarehemet

Eng.

Nor[3]


[1] Wastergierdet ms

[2] Ekeberg nämns inte i ”Notarum Explicatio” på sid. 29, däremot  Erickstorp under no 7. Här ser det ut som om man suddat ut en ursprunglig text, och ett ensamt p är kvar( i hägnaden)? Troligen är Erickstorp skrivet på fel ställe först. Texten till Ekeberg är skriven direkt på kartbilden i efterhand

[3] En utmärkning av väderstreck