D5:284-285

(Rubrik:)

Aska härad  Biälbo sochn. Öster Elgesiöö   Afmätt Calculerat och Ransackat
                            des qualiteet och quantiteet.
                                           Uti
                                  Östergöthland

(Text inom ram:)

Numero                                                                                 Tunneland
    Öster Elgesiö. Skatte ½ Frälse 2.                             
2 Norre gierde swartmul med leerblanda jordh vthsäde
3 Än till samma gierde en lyckia vthsäde
4 Söder gierde swartmylla och leerblanda jord. Vthsäde
5 Fnughwals eengh medh graan och eenebuskar. Lass

(Karttext:)

Här tager Wäster Elgesiö ägor wedh

Här tager Ramsta ägor weedh

Här tager Grimskumbla ägor wedh.

Här tager Maasta ägor wedh.