D5:33


(Rubrik:)

Aske härat. Hageby sochn.
Brustorp Cronehemman /och/ Prestestommen  -1

(Text inom ram:)

1 Brustorp Prestestommen
til Hageby och Fyfwelsta sochner
Hafwer särskilde ägor med åker
och engh.
Vthsäde         {J Norregierdet   14 tunnor.
                      {J Södergierdet   10 tunnor.

Engh till 30 lass höö.
Nödtorftig vthmarck. och inge
flere lägenheeter fins til Brus-
storp.

(Karttext:)

Hårdhwaldz engh

God byrdig suartmylla.

Godh hård waldz engh

Brustorpz Prestegård.

God suartmylla.