D5:36


(Rubrik:)

Hageby sochn. Gisletorp Cronehemman.    1.
Hagebytorp Cronehemman   1.
Ughletorp Cronehemman      1.

(Text inom ram:)

1 Gisletorp Cronehemman –1
Rentar 15 span i afra.
Hafwer särskilde ägor i åker och
eng. Vthsäde i Norregierdet både
brukat och obrukat åker 26 tun-
neland. Skierf och elack sandh
och öriord

J Södregierdet 20 tunneland
skierf ör och sandiord, och kan
aldrig högre skattlägges oanseet
det ähr så högt vthsäde så ähr
doch så elack iord som sällan
bär säd Elliest ligger och nog
åker igen i fast linda, som icke
noterat ähr. Eng til 16 lass höö.

(Karttext:)

Sanck starwaldz engh

Engh.

Sandh och öör jordh.

Gisletorp.

Sand och örjord.