D5:372. Hagebytorp cronehemman   -1.
Rentar 5 tunnor korn
hafwer särskilde ägor i åker
och eng.
Vthsäd i Norregierdet –9 tunnor
J Södregierdet   -11 tunnor.
Engh till 15 lass höö.
Nödtorftig vthmarck. och
inga flere lägenheeter.

3. Ugletorp Cronehemman –1
Räntar korn 6 tunnor.
Hafwer serskilde ägor.
Vthsäde i Östergierdet 11 tunnor
I Wästergierdet    -9 tunnor
En cronevthiord brukas in
med gårdsen ägor.
Eng til Ugletorp  -20 lass höö.
Nödtorftig vthmarck, och någen
skog til brensle.

4 En wreet till Hulan fol 6
till 1 ¼ tunneland.

(Karttext övre kartbilden:)

Måsse

Öriord

Hårdwaldz engh

Hagebytorp

Måsse

Måsse

Engh

Örjordh

(Karttext, nedre kartbilden:)

Hård och skeenwaldz eng

Anundz wreet i Hulan
Swartmylla
Hårdwalds engh
Ugletorp