D5:38-39


(Rubrik:)

Hagheby sochn. Apelby Cronehemman  -3.
Frelsehemman                      -3.

(Text inom ram:)

1. Wäster Apelby Cronehemman   -1.
Rentar 15 span i afra. Hafwer i bye-
skifte 20 alna bred åker.
Vthsäde         {J Östergierdet      9 tunnor
                      {J Wästergierdet   12 tunnor
Engh till 24 lass höö. Nödtorftigh vth-
marck. och inga flere lägenheeter.

2. Frelsehemman jbidem       -1
Lijka i byeskifte vthsäde och lägenheet.
med förskrefne cronehemman.

3. Öster Apelby Cronehemman   -1.
Rentar 7 ½ span /korn[1]/ förmedlat ½ i owist
Hafwer i byeskifte 11 ½ aln bred åker
Vthsäde i Östergierdet 10 tunnor
J Wästergierdet             10 tunnor
Eng till 18 lass höö. nödtorftig vthmarck.

4  Cronehemman                  -1.
förmedlat ½ i owist. Rentar
4 span korn i afra. hafwer i byeskifte
7 ¾ aln bred åker.
Vthsäde i Östergierdet 6 tunnor
J Wästergierdet             6 tunnor
Engh till 11 lass höö. nödtorftig vthmarck

5  Frelsehemman jbidem       -1.
Hafwer i byeskifte 13 ½ aln bred
åker. Vthsäde[2] i hwardera gierdet 12 tunnor.
Eng till 22 lass höö. Nödtorftig vthmarck

6. Frelsehemman jbidem       -1.
Lijka i skifte vthsäde och lägenheet
med nästskrefne frelsegård.


En skattevthiord jbidem til
Långery skattegård. folio 49[3] Hafwer i byeskifte 7 ¾ aln
bred åker. Vthsäde i Östergierdet –6 tunnor.
J Wästergierdet                    6.
Engh till 11 lass höö. Vthmarck,
effter nödtorften.

7  En cronevthiord. Rentar ½ span
såås hwart annat åhr. Vthsäde 1 ½ tunna.
Eng eller annan lägenheet fins til för
skrefne jord[4] intit.

(Karttext:)

Skepstad egor.

Öörjord med många stora steenar beblandat

Hageby egor.

Swartmylla

Eng

skogz backe.

God hårdwald eng.

God hårdwaldz engh

Öster Apelby eng

Wäster Apelby

Öster Apelby

Suartmylla

Beteswaldh

God suart mylla med små ör och steen beblandat

Sanck starwaldz eng

Lind

Beteswald

Lind

Scala ulnarum.


[1] Korn  infogat över raden i efterhand

[2] Uthsade ms

[3] Infogat mellan raderna i efterhand

[4] Troligen ett gård överskrivet och ringen över å utsuddad