D5:4(Rubrik:)

Aske heradh. Steens Sochn.
Kulla.

Cronoheman            1.
Vthiord ibidem        1.

(Text inom ram:)

1. Kulla Cronohemman       1.
Vthiorden ibidem      1. såes in medh
gården och Ränter 2 ½ spann
Vthsäde til Kulla och dess vthiord i
Norregerdett                        14 tunnor
J Södregerdett                     13 tunnor
Engh til höö                          15 lass

Flere nyttigheeter finnes til förbemälte
heman intet mehra än som det
med hank och stöör är begrepitt.

(Karttext:)

Godh swartmylla medh backar och små sten

Norregierdet

Skoghig engh.

Södergierdet

Kulla