D5:42-43


(Rubrik:)

Hagheby sochn.
Aska cronehemman             -1
Frelsehemman

(Text inom ram:)

1. Aska Cronehemman         1.
förbydt ifrå frelse till cronan
Rentar 15 span i afra. Hafwer i
byeskifte 20 alna bred åker.
Vthsäde J Norregierdet        12. tunnor.
J Södregierdet                      14. tunnor
Engh till 16 lass höö. till Aska
finnes inga flere lägenheet meer än
bägge gierden och engerna.

2. Frelsehemman ibidem       1.
Hafwer i byemål 20 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet 14 tunnor
Eng til 16 lass höö.

3  Frelsehemman jbidem       1.
Byemål 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet[1] 14 tunnor
Eng til 16 lass höö.

4 Frelsehemman jbidem        1.
Byemål 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet 14 tunnor
Engh til 16 lass höö.

5  Frelsehemman ibidem       1.
Byemål 20 alna bred åker.
Uthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet 14 tunnor.
Eng til 16 lass höö.
6 Frelsehemman jbidem        1
Byemål 20 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 12 tunnor
                      J Södregierdet 14 tunnor
Engh till 16 lass höö.

7 Jbidem Frelsehemman       ½.
Byemål 10 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierdet 6 tunnor
                      Södergierdet[2]  7 tunnor
Eng til 8 lass höö

Jbidem Frelsehemman          ½
Byemål 10 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 6 tunnor
                       Södregierdet[3]  7 tunnor      
Eng til 8 sommarlass höö

(Text på kartan:)

Hårdwaldz engh

Beteswald

Öörjord

Öör jord

Beteswald

Lind

Suartmylla

Starwaldz eng

Aska

Godh hård waldz eng

Suartmylla

Öriord

Beteswald

Lind

Lindh

Suartmylla

Scala ulnarum


[1] Sodregierdet ms

[2] Sodergierdet ms

[3] Sodregierdet ms