D5:44(Rubrik:)

 Hageby Sochn. Knapetorp Cronehemman -1.

(Text inom ram:)

1 Knapetorp Cronehemman     -1
Rentar 15 spän i landgälle
hafwer särskilde ägor med åker
och Engh.
Vthsäde         J Norregierdet   -9 tunnor
                      J Södregierdet[1]   -10 tunnor
Engh till 18 lass höö.
Nödtorftig vthmarck.

(Karttext:)

Ör och sandblandat jord

God hårdwaldz eng.

Knapetorp

Ör och suartmyllejord

Skeenwaldz engh

Lind


Scala Ulnarum


[1] Sodregierdet ms