D5:45(Ingen kartbild eller text, endast signerat:)

Johanne Laurentii Grot
åren 1635, 36, 37[1]


[1] Siffrorna 36 och 37 överstrukna