D5:5


(Rubrik:)

Norsteen.

Cronehemman                      4.
Cronevthiord                        1.
Frelsehemman                      1

(Text inom ram:)

1. Norresteen. Cronehemman                    1
Hafwer i byeskifte 22 alna bred
åker.[1] Vthsäde i Östergierdet 13 tunnor.
Såås i Wästergierdet[2]           10½
Engh til 20 lass höö. Nödtorftight
mulebete. och inga flera lägenheeter.

2. Cronehemman                  1.
Hafwer i byemål[3]. 20 alna bred
åker. Vthsäde i Östergierdet  11 tunnor
Såås i Wästergierdet            8½ tunnor
Eng till            18 lass höö.

3 Cronehemman                   1.
Hafwer i byeskifte 25 alna
bred åker. Sår i Östergierdet 14 tunnor
Vthsäde i Wästergierdet       11 tunnor
Engh til 22 lass höö.

En Cronevthiord i Norsteen
…ntar[4] 5 span korn. Hafuer
i byeskifte 6 alna bred åker
och brukas in med frelsegår
dens ägor i åker och eng.
Och kan såås på
vthiorden i Östergierdet[5] 3 tunnor.
i Wästergierdet                     2½ tunnor.
Eng til 4 las höö.

4. Cronehemman                  1.
Hafwer i byeskifte 12 alna bred åker
Vthsäde i Östergierdet          6 tunnor
Sår[6] i Westergierdet[7]            4.
Eng til 9 lass höö.

5 Frelsehemman i Norresteen                     1
Hafwer i Byeskifte 16 alna
bred åker. Vthsäde i Östergierdet  8 tunnor
i Wästergiärdet                     5½ tunnor
Eng til 14 lass höö. Thenne
frelsegården brukar Cronevth-
iorden med sine ägor och hafwer
giordt ett häfdebyte, och gifwer til Cronan
igen en vthiord i Broetorp.

(Karttext:)

Til Norsteen ähr någen lägenheet med wreter
vptagne af vthmarken. Och nödtorftight mulebete
och vthmark. Och sedan inga flere lägenheeter.

Öriord

Hårdwaldzengh.

Lind.

Swartmylla

Swartmylla

skog

Lindh

Hårdwaldz engh

Hårdwaldz engh

God bördig swart- mylla med någen små steen vthi
Östergierdet

Norrsteen.

Swartmylla något örblandat
Wästergierdet.

Lind
Engh.

Hårdwaldzengh


[1] aker ms

[2] Wastergierdet ms

[3] byemal ms

[4] skadad text, troligen rentar

[5] ostergierdet ms

[6] Sar ms

[7] wastergierdet ms