D5:51


  (Rubrik:)

Fyfuelsta sochn.
Ölstorp Skattehemman         1.
Frelsehemman                      1.

(Text inom ram:)

1. Ölstorp skattehemman     1
Hafwer i byeskiffte 40
allna bred åker.
Vthsäde i Södregierdet
til                   17 tunnor
J Norregierdet 14 tunnor

Engh till          20 lass höö
Beteswald in vth i gierdet
här til ähr en vthiord i
NB Brotorp belägen och går der
i skifte Och hafwer 33
alna bred åker Vthsäde
J Norregierdet                      7 tunnor
J Södregierdet[1]                    6 tunnor
Eng til 14 lass höö

2. Ölstorp Frelsehemman     1
Hafwer i byeskifte 48
alna bred åker.
Vthsäde[2] i Norregierdet        16 tunnor
J Södregierdet                      19 tunnor

Engh till 24 lass höö.

Vthmarck in vthi gierden
annan lägenheet fins in-
tit dertil.

(Text på kartan:)

Beteswaldh

Mosse

Öriordh
Öriord

Ödesåker

Öriord

Ölstorp

Skenwaldz eng

Hårdwaldz engh

Skeenwaldz Eng

Beteswaldh


[1] Sodregierdet ms

[2] Uthsade ms