D5:52


(Rubrik:)

Brotorp. Cro<n>ehemman    1.     Kiäretorp. Cronehemman  1

(Text inom ram:)

3. Brotorp Cronehemman     1.
Rentar korn 9 tunnor. Hafwer
i byeskifte 40 alna bred
åker.
Vthsäde i Norregierdet         12 tunnor
J Södre gierdet                     11 tunnor
Engh til 24 lass höö.
Vthmarck i Begge gierden

En frelse vthiord ibidem
Rentar 5 span korn, ähr
häfdat ifrån frelse til Cronan
och gifwet igen en annan Crone
vthiord i Norresteen med lijka
renta. Hafwer i byeskifte
10 alna bred åker Vthsäde
J Norregierdet                      2½ tunnor
J Södregierdet                      2½ tunnor
Eng til             6 lass höö.
Denne vthiorden brukas in
med Cronegårdens ägor.

Cronevthior Rentar 2 ½ span korn
brukas in med gårdsens ägor.

En skattevthiord. Byeskifte
33 alna bred åker. Vthsäde NB.
fins igen på andra bladet ibland Ö<l>storps ägor noteradt.

4. Kiäretorp Cronehemman 1
Rentar 6 tunnor korn.
Hafwer särskilde ägor med
åker och engh. Vthsäde
J Norregierdet    8 tunnor
J Södregierdet    11 tunnor
Engh till          18 lass höö
Nödtorftigt mulebete
och inga flere lägenheeter.

(Karttext::)

Lindh

Godh suartmylla

god suartmylla

Brotorp

Ölstorps engh

Brotorps engh

Beteswald

Hårdwaldz[1] engh

Beteswaldh

God hård waldz eng

Leerjord

Suartmylla

4 Kiäretorp

Hårdwaldz eng

Öriord

Lind

engehage


[1] Hardwaldz ms