D5:53-54


(Rubrik:)

Fyfuelsta sochn. Fyfuelsta Cronehemman   6.
                      Stubbetorp Cronehemman       1.

(Text inom ram:)

1 Fifuelsta kyrka.

2 Jbidem Cronehemman       1
Rentar 5 tunnor korn. fordom förmedlat ½ i owist
Hafwer i byeskifte 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet    8 tunneland
                      J Södra gierdet   6 tunneland

Engh till 20 lass höö. Nödtorftig vthmarck och
skog till brensle och gårdefångh, elliest fins der til
inga flere lägenheeter.

3 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar 5 tunnor korn. fordom ½ förmedlat
i owist, Byeskifte 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierdet 8 tunnor
                      J Södregierdet 6 tunnor
Eng til 20 lass höö. Vthmarck och skog
effter nödtorften, til brensle och gårdefång.

4 Cronehemman Jbidem       1.
Lijka vthi ränta, skifte, vthsäde, och
lägenheet, med förskrefne tuenne Crone-
hemman.

5 Cronehemman Jbidem 1.
Lijka vthi renta, skifte, vthsäde
och lägenheet med förskrefne 3 Cronehem-
man.

6. Cronehemman Ibidem      1.
Lijka vthi renta skiffte vthsäde och lägenheet
med förskrefne 4 cronehemman.

7 Cronehemman Jbidem       1.
Lijka vthi renta byemål, vthsäde och alla
lägenheeter med näst alle 5 förskrefne
Cronehemman.

8 Tuenne åkrar til Klåckargården til
tw tunneland.
9 Stubbetorp Cronehemman                      1.
Rentar 10 tunner korn och hafwer
särskilde ägor med åker och eng.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor
                      J Wästergierdet 10 tunnor
Engh till 14 lass höö Nödtorftig
vthmarck, och skogen all vthhuggen.
Humblegård til 30 stenger. Detta
hemman ähr ett elackt hemman och kan
aldrig blifwa wäl behållet med den
renta, vthan det skall förmedlas.

(Text på kartbilden:)

Moras

Godh hårdwaldz Eng

Granbacke

Suartmylla och öriord

Stubbetorp

Skierf öriord

Suart mylla och öriord

Granbacke

Mosse eller sanck starwaldz eng

Sandiord

Fifwelstad

Tompt hage

sandiord[1]

Beteshage

god hårdwaldz eng

godh hård waldz engh

Scala ulnarum


[1] svårläst på grund av  kartveck