D5:55


(Rubrik:)

Fifuelsta sochn. Risberga. Cronehemman   3.
                                            Frelsehemman                     1.

(Text inom ram:)

1.      Rysbergo cronohemman     1
Rentar 7½ tunna korn
Hafwer i byeskifte 20 alna
bred åker, Vthsäde
J Norregierdet     12 tunnor
J Södergierdet      12 tunnor
Engh til 10 las höö
Nödtorftig vthmarck och…
skog til brensle och
gårdefångh.

2 Cronehemman     1
Rentar 7 ½ tunnor korn.
Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker.
Vthsäde J Norregierdet 12 tunnor
              J Södergierdet 12 tunnor
Eng til 10 lass höö.
Vthmarck och skog effter
nödtorften.

3 Cronehemman. ibidem     1
Rentar 7 ½ tunna korn
Byemål 20 alna bred
åker. Vthsäde i Norre gier-
det                 12 tunnor
J Södergierdet 12 tunnor
Eng til 10 lass höö.
Vthmarck och skog effer[1]    
nödtorften.

4 Frelsehemman                   1.
Lijka i skiffte Vthsäde
(överstruket ord) lägenheet med
Cronegårdarna i Ris-
berga.

5 Hilletorp Frelsehemman     1
Hafwer särskilde ägor
Sår i Norregierdet med
Södre wreten      8 tunnor
J Södregierdet[2] 7 tunnor
Eng til 12 lass höö

6 En eng til Fifuelsta
som ähr der vthi höö
inrechnat.

(Karttext:)

Sandblandat jord

Hilletorp.

Sanck måsse

Fifuelsta eng hårdwaldh

Skeenwald eng

Elack mossig skeenwaldz eng såsom och
salt symwald ful med gran ene små
aspe och wijdeskog

Moo och sandiord

Suartmylla

Risberga

Sandjord

Hårdwaldz eng

Sandjord[1] Felskrivning för effter

[2] Sodregierdet ms