D5:56


(Rubrik:)

Fifuelsta sochn Räfsiö. Frelsehemman         1.
(Text inom ram:)
Räfsiö Frelsehemman och Sätegård.
Hafwer särskilde ägor med åker och
engh. Vthsäde i Wästergierdet 33 tunnor
J Östergierdet                           26 tunnor
Engh till 80 lass höö.
Skiön och godh trägård, Nödtorf-
tig skog til brensle, god vthmarck
flere lägenheeter fins der til intit.

(Karttext::)

Hårdwaldz engh

Ör och suartmylla

Betes marck och ett sanckhkiär med tiock talskog

Trägård

Räfsiö

Hårdwaldz engh

Godh hårdwaldz engh


Scala ulnarum