D5:57-58


(Rubrik:)

Fifuelsta sochn Tråsta Frelsehemman 3.

1. Tråsta Frelsehemman       1.
Hafwer i byeskifte 20 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 16 tunnor
                      J Wästergierdet 12 tunnor
Engh till 20 lass höö. Nödtorftig
vthmarck och skog till trinne och
gårdefångh flere lägenheeter fins der
till intit

2. Jbidem Frelsehemman      1.
Byemål 20 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet[1] 16 tunnor
                      J Wästergierdet 12 tunnor
Engh til 20 lass höö. Vthmarck
och skog effter nödtorfften.

3. Jbidem Frelsehemman      1.
Byemål 20 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 16 tunnor
                      J Wästergierdet 12 tunnor
Engh till 20 lass höö
Vthmarck och skog til nödtorften.

4. Twenne åkrar til Klåckaregår-
den i Fifwelsta til 1½ tunneland.

(Karttext:)

Kalfue hage

(en liten inhägnad, eventuellt med bokstaven K utmärkt?)

Skeenwaldz eng

Suartmylla

Hårdwaldz eng

Tråstad

Hårdwaldz eng
Beteswald eller hage

Suartmylla

Betes hage

Suartmylla


Scala ulnarum


[1] Ostergierdet ms