D5:59


  (Rubrik:)

Fifuelsta sochn. Eketorp Frelsehemman      1.

(Text inom ram:)

1. Eketorp Frelsehemman[1]   1
Hafwer särskilde ägor i åker och
engh. Vthsäde i Norregierdet 15 tunnor
J Södregierdet 19 tunnor
Eng till 30 lass höö.
Vthmarck effter nödtorften. och någen
skogh til brensle.

(Text på kartan:)

Beteswald

Suartmylla

Godh hårdwaldz eng

Eketorp

Trägård[2]

Beteswald

Beteswald


Scala ulnarum


[1] Fresehemmen ms

[2] Trägard ms