D5:68


(Rubrik:)

Sankte Päders sochn
Hwfuesta Cronehemman      3.

(Text inom ram:)

1. Hwfuelsta Cronehemman       1.
Rentar 10 tunnor korn.
Hafwer i byeskifte 20
alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde 15 tunnor
                      J Södregierdet 12 tunnor
Engh til 20 lass höö.
Nödtorftigh vthmarck.

2 Jbidem Cronehemman      1.
Rentar 10 tunnor korn.
Hafwer i byeskifte 20
alna bred åker.
Vthsäde         J Norregierde 15 tunnor
                      J Södregierde 12 tunnor
Eng til 20 lass höö[1]
Nödtorfftig vthmarck.

3. Jbidem Cronehemman     1.
Rentar 16 tunnor korn.
Hafwer i byeskifte
20 alna bred åker
Vthsäde         J Norregierde 15 tunnor
                      J Södergierde 12 tunnor
Engh til 20 lass höö.
Nödtorftig vthmarck.
til Hufwesta fins inga
flere lägenheeter

4 En vthiord i Hufwe
sta Rentar hwart annat
åhr 1 ½ span korn.
Vthsäde hwart annat åhr
1 tunneland.
 (Karttext::)

Betes hage med granskog och ene skog

Beteswald

öriord[2]

Hårdwaldz[3] eng

Suartmylla

Hårdwaldz eng

Hufwustad

Hårdwaldz engh

God suart mylla

Hårdwalz eng

Granby ägor

Wastena stadh ägor

Denne åker kommer Wastena stad till och klandrar af Hufuestadz gårdar

blifuer vnder staden


(Utanför kartbilden och under ramen:)


författad år 1636 af Joh. Lor: Groth


[1] hoo ms

[2] oriord ms

[3] hardwaldz ms