D5:69-70


(Rubrik:)

Sancte Päders sochn Granby Cronehemman  - 6

(Text inom ram:)

1. Granby Cronehemman     1.
Rentar 12 ½ span korn. Hafwer i byeskifte 24
alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor                     J Wester gierder 12 tunnor
Engh till 20 lass höö. Nödtorftig vthmarck.

2. Granby Cronehemman     1.
Räntar 12 ½ span korn. Och hafwer i bye-
skiffte 24 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor                     J Wästergierdet 12 tunnor
Engh till 20 lass höö Nödtorftigh vthmarck.

3. Jbidem Cronehemman     1.
Rentar 12 ½ span korn. Hafwer i byeskiffte
24 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor                     J Wästergierdet 12 tunnor
Engh til 29 lass höö.

4. Ibidem cronehemman       1.
Räntar 12 ½ span korn. Och hafwer i bye-
skiffte 24 alna bred åker.
Vthsäde         I Östergierdet 12 tunnor                     I Wästergierdet 12 tunnor
Eng til 201 lass höö. Nödtorfftig vthmarck.

5 Jbidem Cronehemman       1.
förmedlat ½ i owist. Rentar 6 ½ span korn.
Hafwer i byeskifte 12 alna brede åker.
Vthsäde         J Östergierdet 6 tunnor                     J Wästergierdet 6 tunnor
Eng til 16[2] lass höö. Nödtorftig vthmarck.

6 Jbidem Cronehemman       1.
förmedlat ½ i owist
Renter 6 ½ span korn. Hafwer i byeskifte
12 alna bred åker.
Vthsäde         J Östergierdet 12 tunnor                     J Wästergierdet 12 tunnor
Eng til 10 lass höö. Nödtorfftig vthmarck.

En vthiord Jbidem brukas in med bysens
ägor dock för serdeles renta. Nämbligen 1 span
korn. Och ingen weet hwar hon ähr belägen.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh

Betesmarck

God hårdwaldz eng

Suart mylla

GRANBY

God hårdwaldz eng

Godh suartmylla

Moras

Lind

Eng

Suart mylla

Måsse

Engehage med granskog


1 20?
[2] 10?