D5:72


(Rubrik:)

Strå sochn. Tistorp Skattehemman 1.
                      Frelsehemman           ¼

(Text inom ram:)

1. Tistorp Skattehemman     1.
Hafwer i byeskiffte 20 alna
bred åker.
Vthsäde         i Östergierde 20 tunnor
                      J Wästergierdet 20 tunnor
Engh til 30 lass höö. god trä-
gård, och en beteshage.

2 Jbidem Frelsehemman      ¼
Hafwer i byeskifte 5?[1]
alna bred åker. Vthsäde
J Östergierdet 4 tunnor
J Wästergierdet[2] 4 tunnor
Eng til 5 lass höö.

(Karttext::)

Beteshaghe

God suartmylla

Trägårdh

TISTORP

God suartmylla

Aletorps uthengh

Tistorps Engh


[1] 4?

[2] Wastergierdet ms