D5:75-76


 
(Rubrik samt text inom ram på samma sida:)

Stråå sochn. Fylla. Skattehemman              1.
                      Cronehemman                      1.
                      Kyrkeiordh                          1.

1. Fylla Skattehemman         1. Finnes i jordeboken för ¾ skattehemman.
Hafwer i byeskifte 30 alnar bred åker. Vthsäde i Östergierdet 18 tunneland.
Vthsäde i Wästergierdet 13 tunneland. Engh till 24 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck och mulebete. och inga flere lägenheeter. detta hemman ähr beläget i Sancte
Päders sochn.

2. Jbidem Cronehemman      1. Räntar 10  tunnor korn.
Hafwer i byeskiffte 30 alna bred åker. Vthsäde i Östergierdet 18 tunneland.
Vthsäde i Wästergierdet 13 tunneland. Engh til 24 lass höö. nödtorfftig vthmarck.
och mulebete.

3. En vthiord rentar 3 span korn. Vthsäde 3 tunneland.

4 En vthiord eller kyrckeiord til 2 ½ tunneland.

5 Kyrckejorden til 1 ½ tunneland.

(Text på kartbilden:)

Betes haghe ful med skogh

Lindh

God hårdwaldz engh

Beteswaldh

God hård waldz engh

FYLLA

Suartmylla

Lindh

Suartmylla

Godh hård waldz engh

Måsse
Vthiord

Beteswaldh


Scala ulnarum.