D5:77-78


(Rubrik:)

Strå sochn. Bondeorlunda Cronehemman      5.

(Text inom ram:)

1. Orlunda Cronehemman    1
Rentar korn      tunnor. Hafwer i byeskifte 35
alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 11 tunnor
                      J Wästergierdet[1] 11 tunnor
Eng til             20 lass höö. Nödtorfftig vthmarck.

2 Ibidem Cronehemman       1
Rentar korn      tunnor. Byeskifte 37 alna bred
åker
Vthsäde         J Östergierdet 11 tunnor
                      J Wästergierdet 11 tunnor
Engh till 20 sommarlass höö.
Nödtorfftig vthmarck och mulebete.

3 Jbidem Cronehemman       1.
Rentar korn      tunnor. Byemål 28 alna.
Vthsäde         J Öster gierdet 8 tunnor
                      J Wäster gierdet 8 tunnor
Eng till 15 lass höö. Nödtorfftig
vthmarck och mulebete

4. Jbidem Cronehemman     1.
Rentar korn     tunner
Hafwer i byeskifte 53 alna bred åker
Vthsäde i hwardera gierdet 17 tunnor
Eng til 27 lass höö.

5 Jbidem Cronehemman       1
förmedlat fordom ½ i owist.
Rentar 10[2] span korn. Hafwer i
byeskifte 22 alna bred åker
Vthsäde         J Östergierdet 6 tunnor
                      J Wästergierdet 6 tunnor
Engh til 13 lass höö. Nödtorfftig vthmarck
och mulebete fins til forskrefne Orlunda
och inga flere lägheeter.

6 En skatte vtheng til Suen Tidick-
sons arfweiord i Wastena closter-
gierde belägen til     5 sommarlass
höö när medelmåtig gräswäxt blifwer.

(Text på kartbilden:)

Godh hårdwaldz engh

Lindh

Suartmylla

Suartmylla

Bondeorlunda

Hårdwaldz eng


Scala ulnarum


[1] Wastergierdet ms

[2] Överskrivet